Liaocheng Jiujiujiayi ýangyç sanjym kärhanasy LTD

ulanyş çykdajylaryňyzy azaltmak üçin ähli tagallalary edýäris.

Jiujiujiayi hiline durmuş,
Jan ýaly gowy karz, borjuňyz ýaly üstünlik

Kompaniýa

Giriş

Jiujiujiayi esasan önümler: dizel nasosy, dizel injektor, dizel burun, injektor klapanlary, injektor solenoid klapanlary, nasos ölçeg klapanlary, nasos sorujy gözegçilik klapanlary / SCV, dizel pluneri we gowşuryş klapany.üstesine-de, sanjym nasosy we injektor täzeden önümçilik hyzmatyny edýäris.Bu önümler Europeewropa, ABŞ, merkezi we günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we Afrika satylýar.Harytlaryň hili bu ýerlerdäki müşderiler tarapyndan tassyklanýar.

ýakynda

HABARLAR

 • Dokuz marka Hytaýyň gelip çykyşy Täze 095000-0562 Pass bazary synagy

  Dokuz marka Hytaýyň gelip çykyşy Täze 095000-0562 Pass Market Testing, soňra bolsa köpçülikleýin öndüriň. Hoş geldiňiz müşderiler sargyt edýärler.Beýleki enjektor bölekleriniň belgileri: 095000-9800 8-98219181-0 095000-8970 8-98151856-3 095000-8933 8-98160061-3 095000-8903 8-98151837-3 095000-5471 8-97329703 -...

 • Jiujiujiayi Bir gowşuryş

  Dizel ýangyç ulgamynyň böleklerini öndürmek we satmak boýunça kärhanamyz.önümler: dizel injektorlary, dizel nasoslary, dizel injektor burunlary, injektor klapan toplumy, solenoid, herekete getiriji, ölçeg klapany, skv, plunjerler, DVD, baş rotor we ş.m. Hil: Hytaýyň gelip çykyşy Toppest gurçuk injektorlary reman derejesidir.Qu ...

 • Bank of China kompaniýamyza baryp görüň

  4-nji mart, 2022-nji ýylda Hytaý banky iki menejer biziň kompaniýamyza baryp görýär. Bu bank Hytaýda 1-nji ýerde durýar.Kompaniýamyzyň tehniki innowasiýa kärhanasydygyny aýtdylar. Jiujiujiayi geljekdäki ösüşine uly umyt baglaň.Hytaý bankynyň dolandyryjylary we gowy ünsi üçin sag boluň.Edýän zatlarymyzy we kimlerimizi gowy görýäris ...

 • 7135-588 Täze önümler gelýär

  7135-588 täze partiýa önümleri gelýär.zerur bolsa, asap bilen habarlaşyň.

 • 2022 Hytaýyň Täze ýyl tamamlanmagy, Müşderileriň soragyna hoş geldiňiz

  2022 Hytaýyň Täze ýyl tamamlanmagy, Dizel nasosy, dizel injektory we olaryň bölekleri üçin müşderileriň gözlegini hoş geldiňiz.burun, klapan toplumy, solenoid, herekete getiriji we ş.m.