Cummins injektor 4089270

 • Bölekleriň belgisi:4089270
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  China Cummins Injektor 4089270

  Marka: Cummins

  Gaplamak: Cummins

  Dokuz Dizel VS Beýlekiler

    Dokuz marka Beýlekiler
  Taryh 50 ýyl Maksimum 20 ýyl
  Önümçilik maşyny Uly maşgala markasynyň iň täze neşiri Öý bazary Marka önümçilik enjamy
  Hil Iň ýokary synp A ýa-da adaty
  Şahadatnama TS16949 we CE N / A ýa-da ISO9000
  Satuwdan öň we soň Hyzmat Professional we çalt 95% Satuwdan ozal hem gowy, saleöne satuwdan soň hyzmat kämil däl
  Bölekleriň çydamlylygy 6 aý 3-4 aý
  Bahasy Bir ýylda aýda arzan bahalar Bir ýylda aýda has ýokary çykdajy

  Müşderiniň pikirleri näme?

  "Möhüm baha."

  "Hyzmatdan öň we soň hünärli boluň we has gowy hil. Tehniki gurnama meseläm bar bolsa, marka Nine maňa ýakyn wagtda we professional jogap berer."

  “Synag edenimde, 2 sany kiçi zawod injektorlaryny satyn alýaryn, adaty 3 aý çalyşmaly. Üstesine-de, bölekleri çalyşanymda, işçi pul tölemeli, ýagny maşynym ýarym ýyl işleýär, 1 maşyn 2 toplum injektor satyn almaly kiçi zawoddan ýa-da reman dükanyndan. utöne men “Nine” markasyny satyn alýaryn, hiç hili kynçylyksyz 6 aý ulanyp bilerin. Eger köşeşsek we hasapçy bolsak, deňeşdirme netijesini aňsatlyk bilen alyp bileris. "

  2 toplum kiçi zawod bölekleri + işçiniň bahasy> 1 toplum marka dokuz bölek bahasy. Mundan başga-da kiçi zawodyň böleklerini alsam, ahyrsoňy müşderilere pes hilli täsir galdyrdym ... ”


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň