Biz hakda

Liaocheng Jiujiujiayi ýangyç sanjym kärhanasy LTD

“Liaocheng Jiujiujiayi” ýangyç injeksiýa Co LTD, Şandong.it Liaocheng-i tapýar, bu topar kompaniýalarynyň biridir.Topara iki kompaniýa girýär.

1) Liaocheng Jiujiujiayi ýangyç injeksiýa LTD

2) World Union Group Limited

Tehnologiýany köp talap edýän önümçilik hökmünde biz elmydama bazara ýolbaşçylyk edýäris, döwür bilen öňe gidýäris, önümiň hilini yzygiderli ýokarlandyrýarys, ýangyç sepiş pudagynda ýokary hilli derejä ýetdik.

Jiujiujiayi esasan önümler: dizel nasosy, dizel injektor, dizel burun, injektor klapanlary, injektor solenoid klapanlary, nasos ölçeg klapanlary, nasos sorujy gözegçilik klapanlary / SCV, dizel pluneri we gowşuryş klapany.üstesine-de, sanjym nasosy we injektor täzeden önümçilik hyzmatyny edýäris.Bu önümler Europeewropa, ABŞ, merkezi we günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we Afrika satylýar.Harytlaryň hili bu ýerlerdäki müşderiler tarapyndan tassyklanýar.

Jiujiujiayi hilini durmuş, Gowy kredit jan, üstünligiňizi borjy hasaplaýar.Ulanyş çykdajylaryny azaltmak üçin ähli tagallalary edýäris.

2
3

Üpjün edip biljek zatlarymyz
Iň oňat Hytaýdan gelip çykýan harytlar
Professional Satuwdan öň we soň
Çalt eltip bermek hyzmaty
Bäsdeşlik bazary

Näme üçin bizi saýlamaly?
Önümçilik enjamlarynyň iň gowy we iň soňky neşiri
Önümiň ýokary hili
Bazar bahasy
Satuw hyzmatyndan öň we soň hünär we çalt
Hytaý Dizel Top 3
Şahadatnama CE we ISO / TS16949
Çalt eltip bermek

Fairarmarkalar

4

Şahadatnamalar

şahadatnamalary
şahadatnamalar1