Kompaniýanyň habarlary

 • Dokuz marka Hytaýyň gelip çykyşy Täze 095000-0562 Pass bazary synagy

  Dokuz marka Hytaýyň gelip çykyşy Täze 095000-0562 Pass bazary synagy

  Dokuz marka Hytaýyň gelip çykyşy Täze 095000-0562 Pass Market Testing, soňra bolsa köpçülikleýin öndüriň. Hoş geldiňiz müşderiler sargyt edýärler.Beýleki enjektor bölekleriniň belgileri: 095000-9800 8-98219181-0 095000-8970 8-98151856-3 095000-8933 8-98160061-3 095000-8903 8-98151837-3 095000-5471 8-97329703 -...
  Koprak oka
 • Jiujiujiayi Bir gowşuryş

  Jiujiujiayi Bir gowşuryş

  Dizel ýangyç ulgamynyň böleklerini öndürmek we satmak boýunça kärhanamyz.önümler: dizel injektorlary, dizel nasoslary, dizel injektor burunlary, injektor klapan toplumy, solenoid, herekete getiriji, ölçeg klapany, skv, plunjerler, DVD, baş rotor we ş.m. Hil: Hytaýyň gelip çykyşy Toppest gurçuk injektorlary reman derejesidir.Qu ...
  Koprak oka
 • Dokuz dizel / jiujiujiayi dynç alyş habarnamasy

  1-nji oktýabrdan 7-nji oktýabr aralygynda Milli gün baýramçylygy.
  Koprak oka
 • Hytaýyň gelip çykyşy Bosch Piezo Nozzle gelýär

  Hytaýyň gelip çykyşy Bosch Piezo Nozzle gelýär

  Hytaýdan gelip çykýan Bosch Piezo Nozzle programma injektorlary gelýär 0445116014 AudiPorsche CayenneVW Touareg 0445116015 0445116022 0445115014 0445116047 0445116010 CJAA, TDI, 5K1 2.0d VW Golf 0445116011 986435367 0445116012 LANDROVR
  Koprak oka
 • Täze klapan toplumy F00VC01200 F00VC01201 synag edilýär

  Täze klapan toplumy F00VC01200 F00VC01201 synag edilýär

  Dokuz marka klapan toplumy F45VC01200 injektor üçin 0445110351, F00VC01201 Injektor üçin 0445110418 öndüriler. Müşderileriň gözleg we sargyt.thx
  Koprak oka
 • Günorta-Gündogar Aziýa eltip bermek

  Günorta-Gündogar Aziýa eltip bermek

  “SouthEast Market” jiujiujiayi söwda bazarydyr. Önümler: Dizel nasosy, dizel injektory ies Dizel burun, eltip bermek klapan, dizel nasos elementleri we ş.m.
  Koprak oka
 • Jiujiujiayi 2020 yzyna serediň

  2020-nji ýyl aýratyn ýyl, eksport kompaniýasy agyr kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Jiujiujiayi pursatdan peýdalanyp, kynçylyklary kabul edýär.
  Koprak oka
 • Jiujiujiayi web ýarmarkasyna gatnaşýar

  Jiujiujiayi web ýarmarkasyna gatnaşýar

  9-njy DekabrÖnümlerimizi goşmak bilen dizel injektorlary, dizel injektor nasosy, dizel burun, dizel injektor dolandyryş klapan, injektor solenoid v ...
  Koprak oka
 • Russiýa müşderisi biziň kompaniýamyza baryp görýär

  Russiýa müşderisi biziň kompaniýamyza baryp görýär

  2019.10.25-nji müşderi bu zawodymyza gelýär, önümçilik enjamlarymyzy gaty kanagatlandyrýar.Enjamlarymyz dünýäde iň meşhur markadyr, üstesine-de iň soňky neşir. Şeýlelik bilen takyk önümçilige göz ýetirip bileris. Hytaýda iň ökde tehniki hünärmenlerimiz bar.Diňe ýokary hilli däl, t ...
  Koprak oka
 • Burunlar we injektor klapan spesifikasiýasy üçin Bahmueller 1

  Burunlar we injektor klapan spesifikasiýasy üçin Bahmueller 1

  Specificörite komponentler we amal aýratynlyklary Bu bize ýetmäge mümkinçilik berýär: NOZZLE GEREK ..
  Koprak oka
 • Burunlar we injektor klapan spesifikasiýasy üçin Bahmueller 2

  Burunlar we injektor klapan spesifikasiýasy üçin Bahmueller 2

  NOZZLE BODY INTERNAL GRINDING 2 stansiýa Ekiz maşyn (bir maşyn bazasynda 2 sany üweýji enjam), şekilli we diametri düzetmek üçin 4 derejedäki proporsional pes maýa goýum integral ölçeg barlag stansiýasy bilen aýlaw wagtynyň iki esse azalmagy <1µm adaptasiýa üweýji = osc ...
  Koprak oka