umumy demirýol injektory 0445120231 0 445 120 231

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

umumy demirýol injektory 0445120231 0 445 120 231
Marka: Dokuz / Bosch
Bölekleriň belgisi: 0445120059
Burun belgisi: DSLA128P5510
Dolandyryş klapan belgisi: F 00R J02 130
Agramy: 0.8 kg
Programma: Cummins QSB6.7

Müşderiniň pikirleri näme?
"Möhüm baha."
“Hyzmatdan öň we soň hünärli boluň we has gowy hil.Tehniki gurnamak meselesi ýüze çykanda, “Nine” markasy ýakyn wagtda maňa professional jogap berer. ”
“Synag edenimde, 2 sany kiçi zawod injektorlaryny satyn alýaryn, adaty 3 aý çalyşmaly. Üstesine-de, bölekleri çalyşanymda, işçi pul tölemeli, ýagny maşynym ýarym ýyl işleýär, 1 maşyn 2 toplum injektor satyn almaly kiçi zawoddan ýa-da reman dükanyndan. utöne men “Nine” markasyny satyn alýaryn, hiç hili kynçylyksyz 6 aý ulanyp bilerin. Eger köşeşsek we hasapçy bolsak, deňeşdirme netijesini aňsatlyk bilen alyp bileris.“
“2 sany kiçi zawodyň bölekleri + işçiniň bahasy> 1 toplumyň dokuz bölek bahasy.Mundan başga-da, kiçi zawodyň böleklerini alsam, müşderilerde hil taýdan pes täsir galdyrdym ... ”

Eltip bermek
1. DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS we ş.m. ýaly gyssagly ýük daşamak arkaly 1 kg-dan 45kg
2. Howa arkaly 45 kg-dan 500kg.
3. 500 kg köp, umman, gury ýer

Näme üçin bizi saýlamaly?
Siziň üpjün edijiňiziň 50 ýyldan gowrak tejribesi bar
Üpjün edijiňiz ISO / TS16949 geçýär
satuw hyzmatyndan öň we soň hünärmen bolup bilersiňiz
üpjün edijiňiziň dizel bölekleri biznesinde gowy karzy bar
amatly bahany alyp bilersiňiz
sargyt önümleriňize kepillik alyp bilersiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň