F 00V C01 383 Bosch dizel injektor klapan F00VC01383

 • Bölekleriň belgisi:F00VC01383
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  F 00V C01 383 Bosch dizel injektor klapan F00VC01383

  Agramy: 0.05kgs

  334 gapak

  0445110376 0 445 110 376 injektor goýmasy

  hasa 127.77mm

  Önümçilik açar nokady

  1. iş paneli özümiziň zawodymyz tarapyndan öndürilýär
  2. Her bölekde şahsyýetnama bar, her bir gaýtadan işlemekde takyk işçi dolandyryşy bar. Şonuň üçin islendik mesele takyk işçini üpjün edip biler.
  3. Synag skameýkasy, köne neşiriň ortaça maglumatlary däl-de, her pürküji maglumatlary synagdan geçirýär.Harytlaryň her bir maglumatynyň ajaýypdygyna göz ýetiriň.
  4. Gowşurmazdan ozal 100% synag derejesi
  5. 5. satuw hyzmatyndan soň hünär we çalt hereket.

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň